Ανακύκλωση Βιομηχανικού εξοπλισμού

Μία από τις βασικές μας υπηρεσίες είναι και αποκομιδή προς ανακύκλωση των μετάλλων παλαιού Βιομηχανικού εξοπλισμού.

Μετά από την κλήση σας, θα έρθουμε στο συγκεκριμένο χώρο ώστε να εκτιμήσουμε την κατάσταση.

Τα έμπειρα συνεργεία μας θα συγκεντρώσουν μηχανήματα, ψαλίδια, στράντζες, τόρνους, και θα τα μεταφέρουν προς ανακύκλωση απελευθερώνοντας το χώρο σας.